Duża rotacja pracowników to poważny problem, który staje się powszechnym zjawiskiem w wielu branżach. Firmy muszą więc szukać nowych sposobów na budowanie jeszcze większego zaangażowania i lojalności. Jednym z nich jest Agile wskazywany jako antidotum na rotację pracowników w nowych czasach. Okazuje się, że to zwinne podejście stanowi niesztampowe rozwiązanie, którego pozytywne efekty wpłyną również na wiele innych obszarów działania firmy.

Rotacja pracowników – co ją powoduje?

Z wysoką rotacją pracowników boryka się coraz więcej firm, bez względu na wielkość, lokalizację i branżę, w której działają. Można powiedzieć, że to znak naszych czasów, a pracownicy wiedzą czego chcą i szukają tego. Można też stwierdzić, że jest to efekt kryzysu lojalności i przejaw niezdecydowania. Jednak o wiele lepiej odnieść się do wyników badań i opinii ekspertów.

Wg Hays Poland najczęstszym powodem zmiany pracy jest wysokość wynagrodzenia. Na drugim miejscu plasuje się chęć podejmowania wciąż nowych wyzwań, a na trzecim brak możliwości rozwoju u obecnego pracodawcy. Pracownicy skarżą się na rutynę, czują się niedoceniani. Często nie rozumieją celów biznesowych firmy i są pomijani w procesie podejmowania decyzji. Ludzie nie chcą tylko pracować w firmie, chcą ją współtworzyć, a kiedy nie mają takiej możliwości, tracą zaangażowanie i w końcu odchodzą. Z badań Hays Poland wynika, że co czwarty pracownik rozważa zmianę pracy w perspektywie najbliższych 6 miesięcy i tylko 13% ankietowanych nie zamierza rezygnować z dotychczasowego zatrudnienia. Dla pracodawców są to pesymistyczne statystyki, które stawiają przed firmami wyzwanie zatrzymania (lub przynajmniej zmniejszenia) rotacji pracowników. Celem nadrzędnym jest powstrzymać przed odejściem najlepszych w organizacji. Pozostaje zapytać dlaczego dzisiaj tak się dzieje, skoro kiedyś ludzie przez całe życie pracowali tylko w jednym miejscu. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi pracownicy. Szacuje się, że do 2025 roku 75 proc. zasobów ludzkich w organizacjach będą stanowili millenialsi zwani generacją Y. To ludzie urodzeni w latach 80 i 90 XX w., którzy mają odmienne od poprzednich pokoleń podejście do pracy. Zwykle nie boją się konsekwencji jakie niesie ze sobą zmiana pracodawcy, nie rozpatrują tego w kategorii problemu. Wręcz przeciwnie. Rzucają swoje obowiązki i szukają czegoś nowego w chwili, gdy tylko coś przestaje im odpowiadać. Konsekwencje odczuwalne są dla kondycji firmy. Wysoka rotacja pracowników wiąże się ze szkodami dla biznesu, np. w kontekście posiadanych kompetencji czy realizacji strategii, a nawet znacznych strat biznesowych.

Jak temu zaradzić?

Pierwsze problemy z rotacją pracowników pojawiły się już dawno, dlatego firmy opracowały sztampowe, stosowane od lat „bonusy”, które mają wpływać na lojalność i przeciwdziałać odejściu z pracy. Są to podwyżki i rozmaite formy motywacji finansowej, szkolenia i kursy, pakiety sportowe, opieka medyczna, możliwość wykonywania pracy zdalnie lub elastyczny godziny pracy. Okazuje się jednak, że te elementy nie są dla nich najistotniejsze. Coraz częściej pracownicy poszukują takich warunków pracy, które sprzyjają zaspokajaniu potrzeb z najwyższego poziomu piramidy potrzeb Maslova – samorealizacji. Pracownicy często wskazują, że atmosfera panująca w pracy jest dla nich bardzo ważna. Stąd wniosek, że firmy potrzebują nowej kategorii liderów, bardziej zwinnych (Agile), którzy będą wspierać dynamikę rozwoju, pracę zespołową, komunikację wewnętrzną oraz współpracę.

Świadomość takiej potrzeby to pierwszy krok do zwinnej transformacji, która może rozwiązać wiele problemów, nie tylko wysokiej rotacji pracowników. Zwinność dla biznesu oznacza możliwość szybkiej konfrontacji efektów pracy z rynkiem. Minimalizuje ryzyko zaangażowania zbyt dużej ilości czasu i pieniędzy w produkt, który nie spełnia potrzeb klienta. Jednak zwinność to także wyższe zaangażowanie i motywacja pracowników. To niższa rotacja i wyższa lojalność, a tym samym skuteczny sposób na umocnienie organizacji.

Agile przede wszystkim pomaga pracownikom zrozumieć co robią, dlaczego i za jaką stawkę. Skoro ta ostatnia jest dla nich tak istotna, zainteresują się skąd firma, dla której pracują pozyskuje środki na pensje. – Tu świetnie sprawdza się zwinne podejście, w którym pracownik od samego początku współuczestniczy w podejmowaniu decyzji i obieraniu optymalnego kierunku dla produktu, który tworzy. Ma on także szansę dostać bardzo szybki feedback od klienta końcowego. Na jego podstawie zmienia, usprawnia i dostosowuje produkt do jego potrzeb, a następnie dostarcza w jak najszybszym – mówi Łukasz Osiadły, Process Leader RST Software Masters. To powoduje zadowolenie klienta, który ostatecznie płaci za produkt. Opieszałość w pracy zaczyna być postrzegana jako szkodzenie samemu sobie, a współpraca pomiędzy pracownikami to oczywisty warunek ogólnego dobra.

W podejściu Agile zespół pracowników otrzymuje autonomię, co zwiększa jego zaangażowanie. Samodzielnie decyduje, w jaki sposób najlepiej wykonywać pracę, w efekcie czując, że ma wpływ na to co robi. Dzięki temu pracownicy w naturalny sposób poczuwają się do odpowiedzialności za swoje działania, co powoduje motywację do bycia jeszcze lepszym. Bez motywacji trudno o zaangażowanie w pracę. Ważne jest, by zwinny zespół traktować jako całość, a nie sumę części, bo to buduje poczucie przynależności. Taki zespół posiada wspólne cele i to od zespołu zależy jak sobie poradzi z realizacją stawianych przed nimi potrzeb. To buduje relacje i partnerstwo oraz poczucie, że nie jest się w tym samym, mamy oparcie. Zespół Agile musi być zespołem samoorganizującym, którego członkowie mają realny wpływ na to co dzieje się w firmie. W ten sposób mogą nabrać poczucia, że stanowią ważny element organizacji, którą współtworzą.

Nie ma motywacji i zaangażowania bez jasno sprecyzowanego kierunku, w jakim podąża firma. Trzeba jasno określić wartości (metryki), po których każdy pracownik organizacji mógłby samodzielnie stwierdzić, co firma aktualnie robi, ile dzieli ją od osiągnięcia celu, po co tam zmierza, co się stanie jak cel nie zostanie osiągnięty oraz jak on sam może pomóc osiągnąć cel. Podejście Agile czyni ludzi bardziej zmotywowanymi, gdyż pomaga budować dla nich przyjazne środowisko z niezbędnym wsparciem i zaufaniem, że wykonają powierzone im zadania. Jednocześnie nie powoduje stresu związanego z porażką. Mają oni przyzwolenie na błąd i korektę, a to stymuluje ich zrównoważony rozwój – dodaje Osiadły. Aby pracownicy chcieli pozostać w firmie dłużej i wykazywać się efektywnością, muszą wiedzieć po co to robią. Jak zdobędą tę wiedzę i zaczną się utożsamiać ze swoim zespołem, zrobią wszystko, aby cel został spełniony, bo będzie to wtedy ich własny cel. W tych okolicznościach to zespół decyduje o sukcesie, a dokładniej rzecz ujmując jego poziom zaangażowania, kreatywność, odporność psychiczna i elastyczność ujawniająca się zdolnością adaptacji do dynamicznych zmian rynkowych. Nic dziwnego, że coraz więcej firm decyduje się na budowanie zespołów w oparciu o podejście Agile, stwarzając tym samym otoczenie sprzyjające kreatywności i otwartej komunikacji, ale przede wszystkim miejsce do pracy cenione przez zespół.

Od czego zacząć?

O zaletach budowania zwinnego zespołu można pisać długo, tymczasem ważniejszy jest sposób na jego stworzenie. – Podstawa to odpowiedni dobór współpracowników. Ważne, by były to osoby otwarte na zmianę, chętne do eksperymentowania i rozwoju. Zespół powinni tworzyć ludzie o różnych kompetencjach, aby mogli się uzupełniać. Ostatecznie efekt ma być wynikiem pracy zespołu, a nie pojedynczych osób. Najważniejsze by każda osoba w zespole miała przestrzeń do działania, by wiedziała, że może podejmować decyzje, ma do tego narzędzia i by w końcu czuła się odpowiedzialna za całość – wymienia Katarzyna Pachocka-Nowok, Chief of Operations, RST Software Masters.

Kolejna sprawa, to pozytywne nastawienie do pracowników. Wspomniana generacja Y wzbudza ambiwalentne uczucia, jednak w oczach pracodawcy powinna pozostawać grupą przedstawiająca unikalne wartości. Millenialsi coraz bardziej opanowują rynek pracy, dlatego trzeba odnaleźć sposób na to, by zatrzymać ich w firmie i wykorzystać ich wiedzę i potencjał. Szybko okaże się, że jako członkowie zwinnego zespołu to bardzo wartościowi i lojalni pracownicy.

Wdrożenie podejścia Agile to złożony proces, który wymaga niezbędnej wiedzy, odpowiednich narzędzi i pracy kompetentnych osób. Choć początek wydaje się niezwykle trudny, z pomocą może przyjść darmowy e-book pt. Agile guide dla biznesu. To merytoryczny przewodnik dla wszystkich, którzy chcieliby przeprowadzić zwinną transformację swojej firmy, ale nie wiedzą od czego zacząć.