Nasza codzienność to działania na rzecz Klientów, ale również szerzenie wiedzy oraz współtworzenie społeczności branżowej. Praca ze studentami na uczelniach wyższych to dla nas źródło inspiracji, z kolei przynależność do stowarzyszeń biznesowych – powód do dumy.

 

Od kilku lat związani jesteśmy zawodowo z dwiema prestiżowymi uczelniami, które kształcą przyszłe pokolenia specjalistów z zakresu komunikacji. Dzieki własnemu doświadczeniu i wiedzy wynikającej z niemal 10-letniej praktyki możemy udzielać merytorycznego wsparcia, jak i prowadzić wykłady dla studentów. Ta aktywność jest dla nas niebywale pouczająca i inspirująca. Spotkania z ludźmi nastawionymi na zdobywanie wiedzy stwarzają doskonałe warunki do spontanicznej dyskusji, której prowadzenie wymaga szerokich kompetencji i zdolności szybkiego kojarzenia faktów i zagadnień. To wymagające, a jednocześnie bardzo satysfakcjonujące zadanie.

Uczelnie, z którymi współpracujemy to:

 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu – wspieramy tu studia MBA ze specjalizacji social media.
Wyższa Szkoła Handlowa – realizujemy zajęcia na studiach o specjalnościach: eCommerce Manager i Nowoczesny Employer Branding.

Choć uczelnie stwarzają nam okazje do dzielenia się wiedzą, sami chętnie szukamy obszarów, z których sami możemy ją czerpać. Jednym ze sposobów na to jest przynależność do stowarzyszeń skupiających ludzi biznesu. Członkostwo stanowi dla nas wyróżnienie, daje możliwości, ale i obliguje do wzmożonej pracy i ciągłych starań.

Z początkiem 2019 roku nasza agencja dołączyła do:

Polskie Stowarzyszenie PR – samorządowa organizacja zawodowa, która prowadzi działalność popularyzatorską i edukacyjną dotyczącą PR poprzez inicjowanie i współorganizację konferencji i seminariów, prowadzenie szkoleń. Patronuje przedsięwzięciom sprzyjającym wymianie informacji i doświadczeń z zakresu PR.

Zachodnia Izba Gospodarcza – organizacja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i reprezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwijania współpracy z samorządami oraz innymi organizacjami.

Dolnośląska Izba Gospodarcza – jedna z najdłużej działających izb gospodarczych w Polsce, zrzeszająca 300 podmiotów gospodarczych. Ważny komentator życia gospodarczego i organizacja lobbująca w kwestiach związanych z działalnością firm członkowskich oraz innych przedsiębiorców.