Czy warto motywować? Co zrobić, aby mieć zmotywowanych pracowników? Jakich błędów nie popełniać?

 

Powyższe pytania stały się inspiracją do napisania artykułu, który tłumaczy istotność motywacji pracowników oraz pokazuje, jak w przemyślany sposób to robić. Co, jak się okazuje, nadal jest sporym wyzwaniem dla kadry zarządzającej.

Zacznijmy od tego, że jak mówi R. Tijsterman z Aegon: Jeśli chcemy nadążać za zmianami, musimy nieustannie odkrywać siebie na nowo i współpracować z klientami na nowych płaszczyznach. Klientocentryczność jest podstawą kultury innowacji. Co więcej, dzisiaj równie ważna jak lojalność klientów jest lojalność pracowników. By móc sprostać oczekiwaniom klientów, potrzebna jest solidna komunikacja wewnątrz firmy oraz odpowiednie motywowanie pracowników. Już w latach 50. F. Herzberg odkrył, że inne czynniki motywują ludzi do pracy, a zupełnie inne sprawiają, że są z niej niezadowoleni. Wydaje się to oczywiste, jednak do tej pory wielu menedżerów ma trudności z odpowiednim wykorzystaniem tej wiedzy. Zapominamy, jak ważne jest mądre wspieranie motywacji w pracy, a co ważniejsze – stałe jej podtrzymywanie.

 

Co sprawia, że wspieranie motywacji w pracy ma sens?

 

Nie da się ukryć, że najefektywniejszy pracownik to taki, który angażuje się. Warunkiem niezbędnym do zbudowania organizacji klientocentycznej są właśnie zaangażowani pracownicy. Dbanie o dobrą komunikację, wspieranie ich pracowitości działa na korzyść biznesu, rozwój firmy i pozwala ograniczyć ryzyko sytuacji kryzysowych, a przede wszystkim przekłada się na poziom satysfakcji.

Dopiero wtedy, kiedy jesteśmy w stanie szczerze odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie pracownicy naszej firmy są przez nas wspierani, możemy myśleć o motywowaniu ich do angażowania się w dodatkowe inicjatywy.

 

Co motywuje ludzi do pracy?

 

Gdyby zapytać pracowników, dlaczego są mało zmotywowani, opowiedzieliby pewnie o zbyt niskiej pensji czy zbytnim monitorowaniu. Nawet jeśli doskonale zarządza się tymi czynnikami, nie motywuje to pracowników do bardziej wydajnej pracy. Nie można zapomnieć, że motywacja jest tym, co popycha ludzi do działania. Ludzi motywuje ciekawa praca, nowe wyzwania, poczucie kontroli oraz rosnąca z czasem odpowiedzialność – te czynniki zaspokajają bowiem głęboko zakorzenione ludzkie potrzeby: potrzebę rozwoju i potrzebę osiągnięć. Poczucie zdobywania nowych doświadczeń, większej wiedzy i umiejętności, bycia coraz lepszym – to poczucie, że się rozwijamy. Są oczywiście także inne “motywatory”, jak: prestiż, pieniądze, czy work-life balance, a nawet rodzina. Niestety nadal w Polsce myśląc o poprawie motywacji, największą wagę przykłada się do wynagrodzeń i pakietów motywacyjnych. Pobież- nie traktuje się sygnały pracowników o potrzebie szkoleń czy awansu.

W praktyce najczęściej można spotkać tradycyjną metodę kija i marchewki.

 

Jeśli myślisz o mądrym wspieraniu motywacji pracowników, wystrzegaj się poniższych błędów:

 

 • Brak samodzielności pracowników i jej ograniczanie.
 • Zbytnia kontrola i nadmierna centralizacja decyzyjności.
 • Blokowanie inicjatyw i faworyzowanie tylko wybranych pracowników.
 • Przesadne szukanie winnych.
 • Błędne wykorzystanie kompetencji pracowników.

 

Z pewnością każdy pracodawca chciałby mieć w swoich szeregach pracowników wysoko zaangażowanych w powierzone im zadania. Podwójnego znaczenia nabiera hasło „warto motywować pracowników” i już sam fakt, że nie popełniasz powyższych błędów sprawia, że możesz podnosić profesjonalizm i jakość wykonywanej pracy.

 

Co się liczy, czyli jak mądrze motywować w pracy?

 

Motywowanie pracowników to jedno z istotniejszych zadań w zarządzaniu zespołem. Trzeba jednak najpierw poznać ich potencjał, potrzeby, wartości, poglądy i przekonania, a nawet sposób bycia. Pamiętajmy, iż w tych staraniach nie powinniśmy dopuścić do sytuacji, gdy pracownicy o ważnych dla firmy sprawach dowiadują się z zewnętrznych źródeł. Komunikacja ma bezpośredni wpływ na to, jak pracownicy oceniają swojego pracodawcę i w efekcie na ich motywację do pracy. Informacja i jeszcze raz informacja! Rozmowa z pracownikami, zadawanie pogłębionych pytań czy bezpośredni kontakt, by odkrywać indywidualne wartości.

Konieczne jest otwarcie na dialog kadry zarządzającej z pracownikami firmy, szukanie głębszego sensu w sygnałach od pracowników. Niezwykle ważne jest rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, próba negocjacji, wysłuchanie skarg i wniosków, nawet tych negatywnych.

 

Jeśli myślisz o mądrym wspieraniu motywacji pracowników, wykorzystaj poniższe wskazówki:

 

 • Dobrze poznaj potrzeby pracownika.
 • Błędy są ludzkie i są naturalnym elementem pracy.
 • Oczekuj od pracowników tego, co najlepsze.
 • Wyznaczaj cele i podnoś poziom wymagań.
 • Zauważaj, chwal i nagradzaj zaangażowanie.
 • Wskazuj wspólne cele i wartości.

 

Pozytywne wzmacnianie pracowników odnosi się tak do efektu końcowego realizowanych zadań, jak i do poszczególnych etapów. Na pochwałę i dobre słowo zawsze powinien być czas, a na szczególne wyróżnienie zasługują te chwile, gdy coś udaje nam się zakończyć z pozytywnym skutkiem, gdy udaje się osiągnąć zamierzone cele, zrealizować plany.

Warto angażować serca i umysły pracowników, by sprostać wyzwaniom najbliższej przyszłości w firmach. I równie istotne jest wyciąganie wniosków, zawartych w podsumowaniach realizowanych działań z zakresu motywacji. Uzyskiwane jeszcze w trakcie pracy informacje od pracowników, co ich motywuje, co sprawia, że mogą się lepiej zaangażować w pracę to niezwykle cenne źródło wiedzy, z którego powinno czerpać się garściami w określaniu kierunków kolejnych inicjatyw motywacyjnych.